Besøg på teknisk museum på Bornholm.
Her startes det gamle elværk fra Poulsker.
Motor 100 heste, generator yder 68 kw.